himplal


himplal
v intr Llorar

Vocabulario dialectal de Acehúche. 2014.