cahcarria


cahcarria
f Roña, porquería

Vocabulario dialectal de Acehúche. 2014.