tupíu


tupíu
–a adj Harto.

Vocabulario dialectal de Acehúche. 2014.

Mira otros diccionarios:

  • tupėti — tupėti, tùpi (tùpia LKKIX208(Dv)), ėjo KBII169, K, Rtr, Š, FrnW, K.Būg; L 1. intr. R, MŽ, Sut, N, K, M, RtŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, Pn, Grd, Bd, Pls laikytis ant sulenktų kojų (ppr. apie paukščius, vabzdžius): Tùpi žąsukai dar gyvi DrskŽ. Žėk – po ežele …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitūpti — atitū̃pti, atìtupia, atìtūpė intr. KŽ, attū̃pti K, KŽ, atatū̃pti KŽ 1. refl. Š, KŽ sulenkti kojas tupiant (apie paukščius, vabzdžius): Višta tupia, atsìtūpė gūžtoje DŽ. Atsìtupia bet kur i pameta kiaušinį [višta] Klt. Atsitūps kurtinė perėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištupėti — ištupėti, ìštupi, ėjo 1. intr. LVI821, Rtr, NdŽ, KŽ tupint išbūti: Viščiukai pernakt ištupėjo ant laktelės Š. Ilgai ištupėjo paukštelis tamsioje lindynėje J.Balč. Aš (dagilis), tų užpuolikų išsigandęs, įlindau į krūmą ir tenai ištupėjau, ligi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • višta — vištà sf. (2) KBII82, K, LsB543, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, ZtŽ, Dv, (4) ZtŽ, Dv; H, H184, SD96, R, R211, MŽ, MŽ280, D.Pošk, Sut, N, LL61, L, Rtr, E, ŽŪŽ117 1. naminis paukštis, laikomas kiaušiniams ir mėsai (Gallina): Vištos – vištinių būrio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • потупить — (взор). Обычно сравнивают с лит. tupėti, tupiù сидеть (на корточках) , tùpinti усаживать (на корточках) , лтш. tupêt, u сидеть (на корточках) , греч. ἐντυπάς сидящий на корточках (Прельвиц 146; Буазак 259; Ягич, AfslPh 20, 370; Розвадовский,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • lukštas — 1 lùkštas sm. (2, 4) K bot. 1. P, Gd, Škn vėdryninių šeimos augalas, pelkinė puriena (Caltha palustris): Pievos žėlė beregint: geltonieji lukštai, saulės krisleliai, balos, gegužės, kvynai – jau puošė žaliąjį pievų rūbelį LzP. Gerosios žolės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • namieje — namiejè adv. KBI53 Gs, Nm, Paž, namiẽj Al žr. namie: 1. Žičkines skaras audė namieje rš. Tėvas liko namiejè – negi gali visi išeiti Nm. Ar tavo pats namieje? Prn. Praėjo kiek laiko, nusibodo broliui namieje būti ir išėjo su savo žvėrimis tolyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terkšt — interj. DŽ, NdŽ, ter̃kšt žr. tarkšt: 1. DŽ, Ds Terkšt – nulūžo stelvogė Smn. Terkšt – sumušė užkulniais Grž. Tėvas pradarė duris pirkios, marti terkšt – aždarė Klt. Terkšt terkšt – ir inskylei [skiltuvu ugnį] Dglš. Tik terkšt – pelė jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tupom — tupõm adv. tupint: Aš namie tai ar bulbes skutu, ar ką – tai tupõm Slm. Padėjau jį (briedžiuką) ant žalių samanų rietelio dugne ir tupom apsidairiau sp. ^ Tu guli gulom, aš tupiu tupom ir į tavo skylelę žiūriu (pelė, urvas, katė) LTR(Sln). Tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tupta — tuptà sf. (2) NdŽ, tūpta Kos125 1. NdŽ, Šts, Als maža trobelė, lūšnelė: Čia mano tuptà, t. y. čia aš tupiu J. Susirėmė šiokią tokią tuptą ir gyvena Kv. Kad nors kokią tùptą turi, vis lytus ant sprando nelyna Up. Susilipdė sau tuptẽlę, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language