rahpahilón, de


rahpahilón, de
loc adv Por poco.

Vocabulario dialectal de Acehúche. 2014.