matiegu


matiegu
–a adj Natural de La Mata (Mata de Alcántara)

Vocabulario dialectal de Acehúche. 2014.